elecpnt

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
การศึกษา


Update List

อีเมล พิมพ์ PDF

รายการอัพเดต

สวัสดีปีใหม่ 2556 มีความสุขกันทุกคนครับ 

 


5-6 กรกฎาคม 2555 นำเสนอบทความวิจัย


อาจารย์พินิจ เนื่องภิรมย์ ปฏิบัติราชการในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 - 26 เมษายน 2555 

 

 

 


 อาจารย์พินิจ เนื่องภิรมย์ ปฏิบัติราชการในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มทร.ล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ และ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  ในตำแหน่ง ประธานกรรมการฝ่ายแสงเสียง  กรรมฝ่ายดูแลบัณฑิตพิการ และกรรมการ(แทน) ฝ่ายฝึกซ้อมบนเวที (คำสั่งแต่งตั้ง)  เมื่อวันที่ 7 -8 เมษายน 2555 


 

อาจารย์พินิจ เนื่องภิรมย์ สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16 Mar 2012

 

 


ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการ

 


ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการทุกวิชา วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 20.00 น   10 Mar 2012

 


คะแนนรวม 100 คะแนน วิชาคณิศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ส่งงานและทำตามเงื่อนไข 

1. ชัยวัฒน์ สิงคะมาลา ได้ 4 คะแนน

2. ธนภัทร ปัญญาวุฒิ ได้ 4 คะแนน

3. ฤทธิเดช ศักดิ์สูง ได้ 1 คะแนน

4. เสาวภา คำทิพย์ ได้ 3 คะแนน

นอกนั้นทำผิดเงื่อนไขที่กล่าวไว้ครับ เช่น ทำไม่ครบข้อ ไม่ครบจำนวนครั้ง และส่งไม่ตรงเวลา (ยืดเวลามาให้ถึง 13.10น. มีพยานเป็นผู้รับทราบแล้ว) 9 Mar 2012


เวบไซต์รวมเนื้อหาของวรพล กับ วิทวัส ไม่ผ่านนะครับ การปรับคะแนนถือเป็นโมฆะ  โดยมีจุดบกพร่องดังนี้

1. ไม่ได้ทำการลบไฟล์ source หรือไฟล์ต้นฉบับอื่นๆที่ไม่จำเป็นทิ้ง (ขนาดของเวบ 2.2GB ซึ่งใหญ่เกินไปมาก)

2. ไม่ได้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษ เวลาอัพโหลดขึ้น sever จะไม่สามารถทำการลิงค์ได้

3. ตั้งชื่อไฟล์ index ผิด 

4. งานที่ทำมาส่งไม่สามารถใช้การใดๆได้เลย ไม่ตรงตามเงื่อนไข  9 Mar 2012


เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า มี นศ เข้ามาของานเพื่อเพิ่มคะแนนเป็นจำนวนมาก อาจารย์พิจารณาดูแล้วได้ข้อสรุปดังนี้

1. นักศึกษาในวิชานี้มี 4 ประเภท คือ กลุ่ม สีเขียว (เกรดA)  สีขาว (นักศึกษาที่สอบผ่านปกติ)  สีเหลือง (นักศึกษาที่คะแนนเกิน 45) และสีแดง (กลุ่มที่ต่ำกว่า 45 คะแนน)

2. ประกาศนี้ไม่ได้บังคับนักศึกษา หากไม่เต็มใจทำ ไม่ต้องทำ และอาจารย์ไม่ไ้ด้มีความจำเป็นอะไรที่้ต้องง้อ ให้ นศ ทำ

3. อาจารย์ยอมส่งเกรดล่าช้า และปรับคะแนนใหม่ให้กับนักศึกษา(อาจเสี่ยงต่อการถูกสอบสวน) 

4. หากมีเสียงบ่น ตัดพ้อ หรือต่อรองใดๆ จากนักศึกษาคนใดคนหนึ่่งที่เรียนวิชานี้ จะถือว่าประกาศนี้โมฆะทันที (ก่อนหน้านี้เคยช่วย นักศึกษาในลักษณะนี้ แล้วอาจารย์ถูกมองในแง่ลบ จึงไม่อยากจะช่วยอีก เพราะเสียทั้งเวลามานั่งตรวจใหม่ ส่งเกรดล่าช้ากว่ากำหนด ทำผิดระเบียบการให้คะแนน นศ อีก สรุปแ้ล้ว การช่วย นศ อาจารย์มีความเสี่ยงมากกว่า พวก นศ มากนัก จึงให้เข้าใจ ณ ทีนี้ด้วย)

5. อ่านให้ชัดเจน และเข้าใจทุกตัวอักษร ทั้งก่อนหน้านี้่ และต่อจากนี้ไป

6. การช่วย นศ ให้ นศ กลุ่มสีขาว สีเหลือง และสีแดงที่ต้องการคะแนนเพิ่ม  ทำการคัดข้อสอบครั้งที 1 - ปลายภาค (รวม 4ฉบับ) โดยการปริ้นต์ แล้วเขียนด้วยปากกา ลายมือตนเองเท่านั้น (หากลายมือไม่ตรง ไม่พิจารณา) มาส่ง

7. เกณฑ์การให้คะแนน คัดข้อสอบ 1 รอบ (4ฉบับ) ได้ 1 คะแนนดิบ

8. กลุ่มสีขาวคัดได้ไม่เกิน 5 คะแนน

9.  กลุ่มสีเหลือง และแดง คัดแล้ว คะแนนรวมไม่เกิน 55 คะแนน เช่น ได้ 43 คะแนน สามารถคัดเพื่อเิพิ่มคะแนนได้อีก 12 คะแนน

10. เย็บข้อสอบ (4ฉบับ) รวมเป็น 1 เล่ม ที่มุมซ้ายบน

11. ส่งวันที่ 9 มีนาคม เวลา 13.00 น. ณ ห้อง อท.2-401

12. หากไม่ทำตามเงื่อนไข งดพิจารณาทุกกรณี

13. กรุณาอ่านใหม่อีกรอบ ให้ชัดเจน และเข้าใจ และทำตามคำสั่งโดยเคร่งครัด

ดาวน์โหลดข้อสอบ  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   8 Mar 2012

 


new!   งดโทรศัพท์เข้ามาขอคะแนนนะครับ หากฝ่าฝืนตัดคะแนนจิตพิสัย และหากต้องการตรวจสอบคะแนนให้เข้ามาดูด้วยตนเอง ที่ห้องพักครู อท.2-401 เวลาราชการ แต่งกายถูกระเบียบ  8 Mar 2012

 


 new!  คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน วิชา  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   8 Mar 2012

 


  คะแนนรวม 100 คะแนนวิชา คณิศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ประกาศวันที่ 8 มี.ค. 55 เวลา 09.00 น.     7 Mar 2012 

 


 คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนนวิชา  Didactic for Technical Training   6 Mar 2012 

 


คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน วิชา  Education Technology  6 Mar 2012 

 


 รายชื่อเวบ Elearning นักศึกษา ค.อ.บ.อท.3   6 Mar 2012 

 


 งดติดต่อผ่านเฟซบุค ทุกกรณีครับ กรณีต้องการติดต่อ ให้ส่งเมลล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือที่ห้อง อท2-401 ในวันและเวลาราชการ แต่งกายถูกระเบียบ  6 Mar 2012 

 


 งดรับงานส่งทุกวิชาแล้วนะครับ จะส่งเกรดวันที่ 8 มี.ค.55 นี้แล้ว ซึ่่งถือว่าเลยกำหนดการส่งงานที่สั่งมามากแล้ว  6 Mar 2012 

 


 คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 6 Mar 2012 

 


คะแนนสอบปลายภาค วิชา Education Technology และคะแนนสะสม (ค้างคะแนนงานและใบงานปฏิบัติ 30 คะแนน เวลาเรียน 5 คะแนน)  5 Mar 2012

 


คะแนนสอบปลายภาค วิชา Didactic for Technical Training และคะแนนสะสมทั้งหมด (ค้างคะแนนงานที่มอบหมาย และแผนปฏิบัติ)  5 Mar 2012

 


คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจเสร็จแล้ว ยังไม่ได้รวมคะแนน ส่วนคะแนนสอบปลายภาค จะทำการตรวจในวันพรุ่งนี้ ติดตามได้ที่เวบนี้  5 Mar 2012

 


หมายเหตุ : นักศึกษาคนไหนที่สงสัยคะแนน สามารถเข้ามาดูได้ที่ ห้อง อท2-401 ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันที่ 7 มี.ค.55 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 13:05 น.
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๔

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:46 น.
 

ตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

Attachments:
FileคำอธิบายFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (form.pdf)แบบสอบถาม 85 Kb17/01/2554 10:41
Download this file (lesson1.pdf)lesson1.pdf 73 Kb17/01/2554 10:40
Download this file (lesson2.pdf)lesson2.pdf 204 Kb17/01/2554 10:40
Download this file (lesson3.pdf)lesson3.pdf 83 Kb17/01/2554 10:41
Download this file (lesson4.pdf)lesson4.pdf 218 Kb17/01/2554 10:41
Download this file (lesson5.pdf)lesson5.pdf 83 Kb17/01/2554 10:41
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2011 เวลา 10:41 น.
 

ซ้อมสอบโปรเจค

อีเมล พิมพ์ PDF

 


หน้า 1 จาก 2